Ιστορική Έρευνα της ΙΛΕΑ

Στα αρχεία της υπάρχει ψηφιοποιημένο το σύνολο του φωτογραφικού υλικού, (περισσότερες από 14000 φωτογραφίες), ψηφιοποιημένα παλαιά έγγραφα (περισσότερα από 15.000 έγγραφα) και βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις από επιφανείς συμπατριώτες με καταγεγραμμένες προφορικές μνήμες. Οι θησαυροί της ΙΛΕΑ βρίσκονται στην ευχέρεια επιστημόνων, συγγραφέων, φοιτητών για την παραγωγή ερευνών, αλλά και προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών εργασιών.